• Hello, Guest! Welcome to Noypi.net. Most of our features are available to our registered user. Take a moment to Sign up and gain extra privileges:
    • Gain access to restricted features 
    • Ask support related to mobile phones, computers and etc. 
    • Learn more Internet tricks.
    All that and more, Join us now! Registration is quick, simple and absolutely free. Join our community today

Sino ang Hindi Patas?

starms

Support Team
Staff member
#1
Isip ko'y magulo,
Sino ang hindi patas? Mundo o ako?
Bakit ganito ang nararamdaman
Gayong alam ko, wala akong karapatan.

Patuloy na nasasaktan
hindi alam kung hanggang kailan
Nananatiling nakatingin sa malayo
Umaasang aabot saan ka man patutungo.

Malaya naman ako
Pero bakit tila nakakulong?
Parang may hinahanap ako
Daig pa nakadroga kung ako'y malulong.

Tila wala yata sa katuwiran
Yaong aking nararamdaman
Bagay na matagal nang may katapusan
Bakit hindi pa rin matakasan?

Nasa kasalukuyan ako
Pero bakit parang kahapon pa rin?
Mahal kong damdamin, kay hirap unawain
Sino ang hindi patas? Ako o ang mundo?

 
  • Advertisement
  • Advertisement